55 plus ondernemer met een niet levensvatbaar bedrijf

Ben je ondernemer, ouder dan 55 jaar en voldoe je aan de volgende eisen:

- je moet (minimaal) een aaneengesloten periode van 10 jaar je eigen bedrijf uitoefenen
- je hebt al geruime tijd te weinig inkomen uit jouw bedrijf en kan niet in de noodzakelijke kosten van bestaan voorzien (minder dan de bijstandsnorm) 
- de verwachte bruto jaarinkomsten zijn minimaal ca €7.500,-


Dan kan je in aanmerking komen voor:

1. Een kapitaalinjectie 'om niet' van max ca €9.500,-  om het bedrijf een extra impuls te geven. 
2. Een (aanvullende) Bbz-uitkering, maximaal 12 + 12 maanden.

Praktijkvoorbeeld BRN

Dankzij deze regeling is een gerenommeerd kunstenaar in staat geweest om enkele maanden naar India te gaan om daar contacten te leggen met medekunstenaars en met een geheel nieuwe kunstlijn terug te komen. Hierop volgde een succesvolle expositie in Nederland.

In opdracht van gemeenten stellen wij adviesrapportages op t.b.v. 55+ zelfstandigen die aan voornoemde eisen voldoen.