In welke bedrijfsfase zit je?

Om de ondernemer optimaal te kunnen coachen is het van groot belang om het bedrijf in het perspectief van de bedrijfsfase te bezien. Elke fase stelt andere eisen aan de ondernemer dus ook aan de coaching. In de bedrijvencyclus kennen we 4 bedrijfsfases: de pioniersfase, fase van professionalisering, consolidatiefase en de verouderings- of afbouwfase. Per fase worden er andere eisen gesteld aan de ondernemer en zijn bedrijf. Les McKeown onderscheidt zelfs 7 bedrijfslevensfases: De Early Struggle, waarin de zoektocht naar voldoende middelen en klanten centraal staat. Dan volgt de Fun-Fase waarin groei en succes de kenmerken zijn, maar ook de toenemende complexiteit. Aansluitend de White Water-fase, door de groei wordt de organisatie complexer en is er meer behoefte aan afstemming tussen structuur, systemen, processen en mensen. Dan volgt de Predictable Success-fase (idem consolidatiefase. Vakmanschap wordt hoog gewaardeerd, de organisatie is nog steeds creatief en innoverend. De organisatiestructuur is stabiel. Nu volgt de Treadmillfase (idem fase van veroudering): de organisatie wordt star, mensen worden minder flexibel, minder innovatief en - creatief. Als het management niet op tijd ingrijpt zakt de organisatie af naar de laatste stadia: Big Rut (grote sleur) en Death Rattle. Producten raken uit de mode, de financiële situatie wordt slechter, men is vooral intern gericht en conservatief.       

 

BRN Projecten zal per fase andere accenten leggen in de begeleiding, coaching en training van de ondernemer. Leidende thema's zijn: de ondernemer, de markt en de financiën. Daarnaast komen bedrijfsspecifieke onderwerpen aan bod die afgeleid zijn van de kritische succesfaktoren die er op dat moment voor die organisatie toe doen. 

Denkstijlen

Entrepreneur Consultancy onderscheidt 4 denkstijlen: de pionier, de vakman, de verkoper en de manager. Qua 'denkstijl' is ons uitgangspunt dat elke micro-ondernemer 'vakman' moet zijn. In de (pre) startfase is het 'pionieren' van groot belang, ook de denkstijl 'verkoper' moet aanwezig zijn anders volgt er geen groei- oftewel "Fun-Fase'. De denkstijl 'Management' vinden wij belangrijker bij een grotere organisatie dan bij de micro-ondernemer, wat niet wegneemt dat ook een klein bedrijf niet zonder 'managementdenkstijl' kan.

Ondernemerscompetenties

Afhankelijk van het soort bedrijf, de omvang en de fase waarin het bedrijf zit is de ene ondernemerscompetentie belangrijker dan de andere. Generaliserend kunnen we zeggen dat de competentie sociale oriëntatie belangrijker is bij een ondernemer die veel persoonlijk contact met zijn klanten heeft dan bij een ondernemer op afstand. In de Quick Scan maakt BRN een onderscheid in competenties die niet of nauwelijks te veranderen zijn na de formatieve jaren. Het zijn meer (karakter)eigenschappen van de ondernemer, denk aan: prestatiegerichtheid, zelfstandigheid, dominantie en doorzettingsvermogen. Aan de andere kant is er een aantal competenties die - ook op latere leeftijd - goed te ontwikkelen zijn door de juiste coaching en training in te zetten, als: plannen, marketing en financieel beheer. 

Markt & Financiën

Per fase worden er aan de ondernemer andere eisen gesteld, dit geldt ook voor de marketing en de financiële zaken. In de pioniersfase is er nauwelijks aandacht voor de markt (vraag). Het idee staat centraal, als er kapitaalbehoefte is, dan het liefst van informal investors die ook in jouw idee geloven. In latere fases worden de banken de belangrijkste externe financiers en gaat de markt (de vraag) steeds meer het aanbod bepalen.  

Bedrijfsspecifiek

Tot slot wordt er - afhankelijk van het soort bedrijf - ingegaan op bedrijfsspecifieke zaken. De (gewenste) omvang van het bedrijf, werkgebied (lokaal, nationaal of internationaal) en de branche zijn bepalend voor de coachings- en adviesvraag. Nu wordt er maatwerk geleverd, dit kan net zo goed zijn op het gebied van specifieke wettelijk of juridisch zaken als op het gebied van innovatie, creatie, octrooien, processing en logistiek.