Faillissement / Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Als je jouw bedrijf moet beëindigen omdat je niet meer kan  voldoen aan de betalingsverplichtingen, dan kan BRN je helpen. De werkwijze is als volgt:

We lichten je bedrijf door, specifiek kijken we naar de primaire - en secundaire bedrijfsprocessen, de markt, de financiële situatie, de organisatie en jouw ondernemerscompetenties. Hieruit volgt een advies: wel/niet doorgaan met het bedrijf en indien wel doorgaan met het bedrijf: welke acties moeten dan worden ondernomen.

Indien niet doorgaan met het bedrijf de beste optie is, dan wordt onderzocht hoe je jouw bedrijf het best kunt afbouwen. Dit betekent:

a. schulden en vorderingen in kaart brengen

b jouw privé-inkomsten en uitgaven in beeld brengen.Heb je te weinig privé-inkomsten om van te leven dan kan BRN je ondersteunen bij de Bbz-aanvraag voor 'ondernemers die hun bedrijf beëindigen', zie ook Bbz op deze site.  

c. zoveel als mogelijk alle vaste contracten/abonnementen opzeggen (personeel, huur, gast, licht en water, kabel, telefoon, verzekeringen, abonnementen etc. etc. )

d. debiteurenbeheer: alle vorderingen zo snel mogelijk innen

e. crediteurenbeheer: alle schulden betalen, indien dit niet mogelijk is een aanbod doen aan de schuldeisers, waarbij we rekening houdend met het onderscheid in preferente en niet-preferente crediteuren.    

f. wordt een eerste aanbod niet aanvaard dan procedure om tot een 'minnelijke schikking' te komen starten. 

g. wordt de minnelijke schikking niet aanvaard dan procedure starten om deze af te dwingen middels een 'Verzoekschrift dwangakkoord' (artikel 287a Fw).

h. verlies je deze procedure dan de WSNP-aanvraag indienen: aanvraag Verklaring ex 285 Fw bij  uw gemeente/de Kredietbank (wettelijk verplicht)

Parallel indienen: 'Verzoekschrift voorlopige vooziening (artikel 287 lid 4 Fw) en 'Verzoek voorlopige voorziening [moratorium] (artikel 287 b Fw). Dit om o.m huisuitzetting en afsluiting van gas licht en water te voorkomen, hangende de WSNP-procedure.

i. word je afgewezen voor de WSNP dan is zelf faillissement aanvragen de laatste optie voordat de schuldeisers dit doen.