Gevestigde ondernemer

Als je gevestigd ondernemer bent (d.w.z. langer dan 1,5 jaar ondernemer) en je hebt behoefte aan kapitaal, maar de bank (of iemand anders) gaat je dat niet lenen. Dan kan je in aanmerking komen voor Bbz-krediet, mits uit onderzoek blijkt dat je bedrijf op korte termijn weer levensvatbaar is.

Je kunt dan in aanmerking komen voor:

1. jaar aanvullende 'uitkering' 
2. een kapitaallening van maximaal ca €192.250,- tegen 8% rente 

BRN stelt adviesrapportages op in opdracht van gemeenten. Het bedrijf en de persoonlijke vermogenssituatie worden in kaart gebracht. De  historische balans en winst- en verliesrekening worden opgesteld. Op basis van de huidige bedrijfsactiviteiten, de ondernemerscapaciteiten en  de marktmogelijk-heden wordt de financiële prognose opgesteld, waarin de verwachte balans, - winst, - liquiditeit en - aflossingscapaciteit. 

Het adviesrapport geeft inzicht in de ondernemerscapaciteiten, de bedrijfsvoering in het verleden, de marktkansen en de financiële verwachtingen.   

In opdracht van gemeenten stelt BRN een uitgebreid - of verkort adviesrapport op voor gevestigde ondernemers.