Groeiversnellers

Groeiversnellers zijn ondernemers die de ambitie hebben dat hun bedrijf groeit in omzet en werkgelegenheid. SBRN ondersteunt deze groei, door net als bij de startversneller het acceleratieprogramma in te zetten. Dit berust op zes pijlers, te weten: coaching, training, knowhow, financiering, huisvesting en netwerken. SBRN heeft meer dan 25 jaar ervaring in het coachen en trainen van ondernemers.    

Door de persoonlijke benadering en de ondernemer vanuit zes invalshoeken te benaderen wordt de weg naar professionele groei versneld en is de kans op succes aanzienlijk groter. Maak een vrijblijvende afspraak, bel 06 24761007.

De Groeiversneller Provincie Gelderland

Voor wie?

Heeft een MKB-bedrijf in Gelderland en een realistische business case die groei oplevert?
Dan komt U in aanmerking voor De Groeiversneller.

De groei moet gebaseerd zijn op:
- vernieuwende technologie  en/of innovatie
- nieuwe (internationale) markten
- nieuwe verdienmodellen

Voor Start-ups geldt additioneel:
- het bedrijf is jonger dan 6 jaar
- maximaal 4 medewerkers
- de jaaromzet is maximaal 500.000 

Daarnaast is er 'De Groeiversneller Energie'  
                                                                                                                                            
                                                                                                        Groeier: Matthijs Maassen | IJsprofessor

Voldoet U aan de voorwaarden, dan komt U in aanmerking voor: kennis, netwerk en financiering.

1. Kennis
 
De provincie stelt een voucher van maximaal 10.000,- euro ter beschikking om kennis in te kopen. U krijgt maximaal 50% van de totale kosten
 vergoed. Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van een coach of een marktonderzoeker. Of het inkopen van organisatieadvies, financieel advies,
 juridisch advies of technische kennis.

2. Netwerk
Door deel te nemen aan De Groeiversneller krijgt de ondernemer direct toegang tot een relevant kennisnetwerk en innovatieve expertise. 

 3. Financiering
Groeiversnellers kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 225.000 euro, start-ups maximaal 75.000 euro.