Groeifase

In deze fase staat 'professionalisering' centraal. Het aanbod slaat aan, de organisatie groeit en wordt complexer, mogelijk neemt ook het aantal medewerkers toe. Wat in de startfase nog mis mocht gaan is nu onacceptabel. We zijn nu een professioneel bedrijf dat kwaliteit levert, zijn afspraken nakomt en waarbinnen de logistieke en administratieve processen kloppen. Er is nu minder tijd voor jouw creativiteit, maar juist jouw managementvaardigheden en verkoopkwaliteiten worden op de proef gesteld. Belangrijke competenties zijn: effectiviteit, plannen en financieel beheer, zonder dat dit ten koste gaat van jouw innovativiteit, creativiteit en flexibiliteit. Er zijn successen, maar de eerste serieuze problemen dienen zich ook aan, er is meer afstemming nodig tussen structuur, systemen, processen en de betrokkenen.   

Samen met de ondernemer worden missie en visie van het bedrijf opnieuw geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Nieuwe strategische doelen worden (bijvoorbeeld) aan de hand van de Balanced Score Card bepaald. De ondernemer definieert samen met de adviseur een aantal ‘succesbepalende factoren’. Hierbij wordt gekeken naar de balans tussen de vier perspectieven van de Balanced Score Card: klant, interne organisatie, leer & groei en financiën.
Om de prestaties van het bedrijf te verbeteren wordt gewerkt met actieplanning, dit betekent continu: plannen, doen, checken en actie ondernemen.

Effect van dit coachingstraject:  Grip op het verbeterproces - versterking concurrentiepositie - effectiever en efficiënter werken - betrokkenheid en voldoening bij het management en de andere medewerkers – een structureel economisch gezond en rendabel bedrijf.