Multicultureel ondernemen

Mentor Plus 2002 - 2005

Het project Mentor plus koppelt ervaren ondernemers als coach aan multiculturele ondernemers. De Kamer van Koophandel Utrecht is projectleider van Mentor Plus, de uitvoering berust bij BRN Projecten. Met name in de startfase redden veel multiculturele ondernemers het niet. De voorbereiding is veelal te kort en er wordt te weinig gebruik van MKB-intermediairs als de Kamer van Koophandel, banken en brancheorganisaties. Een ondernemer moet alles kunnen, maar kan niet alles alleen. Soms is er niemand die kan helpen, is externe raad te duur of het onderwerp te precair om in de privésfeer te behandelen. Een externe ervaren coach is dan de ideale oplossing. De mentoren in het project zijn door de wol geverfde (oud-) ondernemers of managers. Ze hebben coachkwaliteiten, weten wat het is om ondernemer te zijn en staan met beide benen op de grond. Onderstaande film spreek voor zich: