Pionier- en startfase

Pioniersfase

In deze fase zit de ondernemer vol creatieve ideeën, de toekomst staat open en de ondernemer zweeft op een roze ballon. Belangrijk is dat het idee verder ontwikkeld wordt tot een concept. Na de brainstormfase moet het product / de dienst tastbaar worden. Ook moet er nagedacht worden over de markt: wie is er geïnteresseerd in mijn product en misschien wel belangrijker: wie is bereid om er genoeg voor te betalen. De ondernemer is vooral nog pionier. Belangrijke ondernemerscompetenties zijn: informatiezoekgedrag, creativiteit en flexibiliteit. Als het bedrijfsidee een succes wordt zal dit - achteraf - de leukste periode van het bedrijf zijn.  

De rol van BRN is in deze fase vooral klankbord, inspirator, netwerker en sparrinpartner. 

(Pre)startfase

Nu moet het plan handen en voeten gaan krijgen. Helder moet zijn welke producten/diensten je gaat leveren en wie jouw klanten zullen zijn. Kortom de product- marktcombinatie wordt duidelijk. Uitgebreider marktonderzoek volgt en hieraan gekoppeld het marketingplan. Last but not least moet ook het financiële verhaal kloppen, denk aan: investeringsbegroting en financieringsplan; exploitatie- en privébegroting; liquiditeitsprognose en aflossingsschema.

Nu wordt er beroep gedaan op jouw 'managerskwaliteiten' en ook jouw eerste ervaring als 'verkoper' komen aan de orde. De competenties die nu vooral van belang zijn, zijn: informatiezoekgedrag, marktgerichtheid, marketing, plannen, financieel beheer en risicobereidheid.        

In individuele advies- en coachingsgesprekken werken we aan de realisatie van de bedrijfsplannen, aan de orde komen:

  • Informatie verzamelen over de behoefte die er bestaat naar product of dienst, het profiel van de klant bepalen, de reeds bestaande markt en de concurrenten in kaart brengen en het financiële plan opstellen.
  • Ondernemingsplan uitwerken: het marketingplan en financiële plan maken hier onderdeel van uit.
  • Gesprekken voorbereiden met banken en andere financiers.
  • Begeleiding daadwerkelijke start bedrijf.

BRN maakt gebruik van het door haar zelf ontwikkelde DHZ ondernemersplan, waarin naast de standaardleidraad voor het maken van een ondernemersplan ook diverse links en verwijzingen zijn opgenomen voor het marktonderzoek, de marketing en het financiële deel van het ondernemersplan. Voor de klanten van BRN is er ook een gratis digitale administratie aanwezig. 

De rol van BRN in deze fase is vooral: structuur aanbrengen en plannen. Het ondernemersplan is hierbij leidraad. In de eindfase kan BRN je in contact brengen met financiers, denk aan: informal investors, crowd funding, banken, Qredits, Microkrediet IkStartSmart, de gemeente en last but not least BRN zelf, zie de BRN Businessclub.