Social Return On Investment

Komt een startende ondernemer niet in aanmerking voor het project IkStartSmart (bijvoorbeeld omdat de provincie of gemeente niet participeert), zijn er geen reïntegratiemogelijkheden (Bbz/UWV) of heeft de ondernemer (in spe) onvoldoende middelen om de coaching zelf te bekostigen dan kan BRN Projecten de volgende aanbiedingen doen:

- betaal naar draagkracht en wat het je waard is
- no cure (yet) no pay

- no cure less pay
- cure less pay
- cure no pay

De bedrijven moeten natuurlijk wel voldoen aan de MVO- en de PPP-normen. Verder moet de coaching kansrijk zijn.

BRN Projecten zet jaarlijks 15% van de directe uren in om ondernemers op deze wijze te ondersteunen, enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1. cure no pay
Een ondernemer in de horeca moet haar bedrijf beëindigen omdat haar man (en tevens kok) ernstig ziek is. BRN heeft bemiddeld bij het zoeken naar een goede en betaalbare boekhouder die alle financiële zaken op een rij heeft gezet. De voormalige boekhouder weigerde alle medewerking. Tot slot heeft BRN succesvol bemiddeld bij de verkoop van het bedrijf. 

Voorbeeld 2. no cure yet no pay
Een Armeense ondernemer was - als zelfstandige - werkzaam als schilder van binnenvaartschepen. Door de overcapaciteit in de scheepvaartsector liep het werk terug. De ondernemer wild switchen naar de automotive branche. BRN heeft de ondernemer begeleid bij het kritisch doornemen en becommentariëren van het ondernemersplan dat uiteindelijk klaar was voor de financieringsaanvraag.  

Voorbeeld 3. no cure no pay
Een onderneemster kon de rente en aflossing van haar lening niet meer betalen. Mede door bemiddeling en inzet van het netwerk van BRN is de schuld vrijwel kwijtgescholden en kon de onderneemster met een schone lei verder gaan en doen waar ze goed in is: coachen en trainen.