ParticipatieWet & Ondernemen

Bedrijf starten vanuit de ParticipatieWet 

Wil je een bedrijf starten terwijl je inkomen hebt vanuit de Participatiewet of bijvoorbeeld WW of WAO/WIA of Wajong? Neem dan contact op met SBRN, we kennen alle ins en outs, mogelijkheden en onmogelijkheden. Zo is de Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) van toepassing als je inkomen hebt uit de Participatiewet. Binnen dit besluit is geregeld dat je maximaal 3 jaar de tijd krijgt om een levensvatbaar bedrijf op te zetten. Ook kan je maximaal 36.155 euro lenen (jaar 2018) om te investeren. 
In het Rijk van Nijmegen krijg je ook een (gratis) coach om je bedrijfsplan voor te bereiden en het eerste jaar coaching bij het opzetten van je bedrijf. 

Klaar voor de start? Bel 06 24761007

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen kent hiernaast de volgende
regelingen/faciliteiten voor:

gevestigde ondernemer met financieringsproblemen                                                     
Maximale lening 196.381 euro (jaar 2018)

Gevestigde ondernemer met tijdelijk te weinig inkomen
U kunt in aanmerking komen voor aanvullende bijstand: 12 maanden plus
(bijzondere omstandigheden) nog eens 12 maanden.

Oudere ondernemer (55-plus) die te weinig inkomen heeft of wil stoppen
- lening/gift maximaal 9.819 euro (jaar 2018)
- aanvullende uitkering tot pensioenleeftijd
- bij stoppen bedrijf, IOAZ-uitkering

Bedrijfsbeëindiging
U kunt in aanmerking komen voor aanvullende bijstand: 12 maanden plus
(bijzondere omstandigheden) nog eens 12 maanden.