Starten vanuit de WW

Voor sommigen is de WW een mooie springplank om de eigen droom - het eigen bedrijf - te realiseren.

Het UWV onderscheidt twee fases:

fase I  De Onderzoeksperiode
In de onderzoeksperiode kan je je bedrijfsidee verder uitwerken. Het ondernemersplan staat centraal, je wilt meer inzicht hebben in zaken als: haalbaarheid, financiering, locatie, verzekeringen, vergunningen en belastingzaken.
D
eze periode duurt zes weken, de WW-uitkering loopt gewoon door en je hebt geen sollicitatieplicht.

fase II  De Startperiode 
Indien je verder wilt gaan met je bedrijf en het UWV gaat akkoord, dan krijg je 26 weken de tijd om je bedrijf op te zetten. Je hoeft niet te solliciteren, de WW-uitkering wordt (lum sum) met 29% gekort. De winst mag je houden, hier moet je natuurlijk wel - indien van toepassing - belasting over betalen. Ga je hierna verder met je bedrijf dan stopt de WW. Beslis je later toch om je bedrijf te stoppen dan kan je gebruik maken van het 'herlevingsrecht'. 

Zie ook StartJeEigenBedrijfVanuitdeWW

Sinds kort zijn er speciale trajecten en mogelijkheden voor 50-plussers, zie  regeling en activiteiten voor 50 plussers

SBRN is een erkend reïntegratiebedrijf, tientallen ondernemers gingen u met succes voor.