Transition

Transities zijn ingrijpende en onomkeerbare kantelingen van systemen in de samenleving. Dit leidt nu tot een duurzamere samenleving: oude waarden zoals economisch rendement en winst op kortere termijn worden ingewisseld. We gaan van aanbod- naar vraaggericht werken, van centrale naar decentrale sturing en van regisseren naar faciliteren. 

Rotmans, 2012, onderkent 5 mogelijke verklaringen voor de huidige transities:

  1. glocalisering, de hang naar locaal
  2. hyperindividualisme loopt ten einde
  3. huidige IT stelt ons in staat om snel en effectief te organiseren
  4. steeds meer decentrale initiatieven, ook als verzet
  5. creatieve jongeren voelen zich niet meer thuis in de doorgeslagen rationalisering, schaalvergroting, arbeidsdeling en informatisering  


Woon- en werkcomunities in 2050

In 2012 zijn er 2,5 miljoen Nederlanders die duurzaamheid belangrijk vinden. In 2050 staan we in contact met de hele wereld. tegelijk hebben we een sterke binding met onze eigen leefomgeving, een mondiale oriëntatie vanuit een lokale en regionale worteling. De communities hebben maximaal 5.000 mensen met een zelfbestuur er boven. We organiseren ons op kleine schaal in netwerken, gemeenschappen en coöperaties die gezamenlijk energie opwekken, afval verwerken, voedsel produceren en zorg produceren. Er is individualisme in verbondenheid: samenredzaamheid. Tijd en plaats zijn losgekoppeld, de meesten zijn footloose.   

Stad van de toekomst  

In de TED Talk Gelderland zie Ruimte zal SBRN de ideeën over het nieuwe werken, wonen en leven  in 15 minuten de revu laten passeren