OndernemersPunt

Bij de adviseurs van het OndernemersPunt van de gemeente Nijmegen kunt u terecht met vragen over onder andere:

- het starten van een bedrijf
- vergunnigen
- bestemmingsplannen
- financiele ondersteuning
- wet- en regelgeving
- ondernemersnetwerken
- bedrijfslocaties

SBRN is preferred supplier als het gaat om het coachen en trainen van ondernemers die starten vanuit de ParticipatieWet. Dit in de prestartfase en het 1e jaar van de start.Landelijk ligt het slagingspercerntage van ondernemers die starten vanuit de ParticipatieWet rond de 50%, De ondernemers van SBRN zitten boven de 80%!  

Maandelijks kan iedereen in nhet Rijk van Nijmegen (gratis) deelnemen aan de workshop ‘Proef Ondernemen’. In sneltreinvaart gaan we door alle aspecten van het ondernemen: de ondernemer, de markt en de money. Vervolgens ga je zelf aan de slag in kleine groepjes en geef je een korte presentatie van jouw idee en waar jij goed in bent. Tot slot komt aan bod wat de gemeente voor jou kan betekenen op het gebied van inzetten coaching, training, netwerken en financiering.