Vrije beroepsbeoefenaren in de zorg

BRN begeleidt en coacht diverse zelfstandige (para)medici bij het opstarten en professionaliseren van hun praktijk. Bij de start staat het ondernemersplan centraal. Dit betekent automatisch ook een haalbaarheidsonderzoek. De markt wordt onderzocht en de diverse financieringsmogelijkheden. Afhankelijk van de tijd en de ontwikkelingen valt de zorg onder de basisverzekering, de aanvullende verzekering en/of moet de zorg particulier betaald worden.

De kosten van de medici die geregistreerd staan in het BIG-register, artikel 3-beroepen (tuchtrecht van toepassing) worden (veelal) vergoed door de basisverzekering, hieronder vallen:
-  Apotheker
-  Arts
-  Fysiotherapeut
-  Gezondheidszorgpsycholoog
-  Psychotherapeut
-  Tandarts
-  Verloskundige
-  Verpleegkundige

Wat zit er in de basisverzekering 

• de huisarts, de medisch specialist en de verloskundige;
• het ziekenhuis;
• de behandeling van psychische problemen (geneeskundige geestelijke gezondheidszorg);
• verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (korter dan 1 jaar);
• de tandarts, als u jonger bent dan 18 jaar;
• de kaakchirurg en het kunstgebit;
• hulpmiddelen;
• medicijnen;
• kraamzorg;
• ziekenvervoer;
• (beperkte) fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie;
• behandeling van ernstige dyslexie bij een kind dat (1 januari 2012) 7 -11 jaar is en dat basisonderwijs volgt;

Bron:Ministerie VWS 'Ik heb wat, wegwijzer bij kosten handicap of ziekte'. 

Daarnaast heeft BRN klanten als: de diëtist, de ergotherapeut, de huidtherapeut, de logopedist, de mondhygiënist, de oefentherapeut Cesar, de oefentherapeut Mensendieck, de optometrist, de orthoptist, de podotherapeut, de tandprotheticus en de verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG-er). Deze vallen onder de artikel 34-beroepen van de Wet BIG en niet onder het tuchtrecht. Voor de vergoeding van kosten van deze beroepsgroep is veelal (deels) een aanvullende verzekering nodig. 

Aanvullende verzekering

Per Zorgverzekering zijn er diverse aanvullende verzekeringen op de basisverzekering. Raadpleeg de polis al of niet via de website van de Zorgverzekeraar. Zie: kiesbeter.nl/zorgverzekeringen.

Alternatieve zorg

Ook de alternatieve zorg kan in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de (aanvullende) zorgverzekering. Raadpleeg de polis, al of niet via de website van de Zorgverzekeraar.