Wijkeconomie

Wijkeconomie krijgt sedert de jaren negentig veel aandacht, in Nederland maar ook op Europees niveau. Het stimuleren van economische bedrijvigheid in wijken met een sociaal-economische en stedenbouwkundige achterstand staat op de agenda van alle grote steden. BRN Projecten heeft ruime ervaring met het initiëren en uitvoeren van wijkeconomieprojecten.

Voordeel uit achterstand

Achterstandswijken worden gekenmerkt door een bevolking met een lagere opleiding, hoge werkloos-heid, lage inkomens en goedkope en kleine (huur)huizen. Veiligheid en leefbaarheid scoren er meestal niet hoog. Er zijn ook voordelen: er is een groot ondernemerspotentieel en de wijken liggen dikwijls vlak bij het centrum terwijl de huurprijs van bedrijfsruimten relatief gunstig is. Werd in de jaren zeventig de werkgelegenheid vooral uit de wijken verdreven, sedert de jaren negentig is er een terugkeer van kleinschalige (en niet-milieuonvriendelijke) bedrijven. Door de toename van de dienstverlening liggen hier kansen. Denk aan de verdubbeling van het aantal zzp’ers tussen 2000 en 2010   

 

BRN heeft een belangrijke rol gespeeld bij diverse wijkeconomie-projecten in Utrecht. Dit als beleidsmaker, projectmanager en uitvoerend als senior consultant. Dit betreft:

- Stichting Wijk in Bedrijf Westflank, 2003 - 2007
- Wijk in Bedrijf Hoograven, 1999 - 2004
- De Zaak Noordwest, 1999 - 2002
- Bureau Ondernemend Lombok, 1998 - 2001

 

Laagdrempelig

Uit ervaring weet BRN Projecten dat een wijkeconomieproject laagdrempelig moet zijn. Meestal is er een vaste locatie - een ondernemershuis - waar de betrokkenen met al hun ondernemersvragen terecht kunnen. Tegelijk gaat de wijkeconoom naar de ondernemers toe en legt contacten met ondernemersorganisaties en locale instellingen. Doordat het project zich op wijkniveau afspeelt, zullen wijkbewoners en ondernemers snel op de hoogte zijn van de faciliteiten.

Activiteiten

Wijkeconomieprojecten omvatten een scala aan activiteiten:

  • stimuleren ondernemerschap: werving en selectie van ondernemers
  • behoud van ondernemerschap: individueel ondersteunen en coachen van (startende)ondernemers
  • verbeteren van de organisatiegraad van ondernemers en het stimuleren van
  • ondernemersnetwerken
  • behartigen van collectieve ondernemersbelangen en het activeren van betrokken organisaties professionalisering: thema-avonden, cursussen en trainingen
  • belemmeringen wegnemen op het gebied van huisvesting (bedrijfsverzamelgebouwen) en financiering  

Structurele verbetering

Wijkeconomieprojecten moeten leiden tot structurele verbeteringen. Dit betekent meer werk door ondernemerschap maar ook bijvoorbeeld verbetering van de fysieke infrastructuur in een wijk. Denk daarbij aan bedrijfshuisvesting, aan bereikbaarheid en imago. Wijkeconomieprojecten moeten ondernemerschap professionaliseren ook door krachten te bundelen in winkeliers- of ondernemers-verenigingen.