Zorgprojecten

De zorgprofessional is een zelfstandige professional die werkzaam is in de zorg. Bij zorgprojecten gaat het om grotere organisaties in de zorg. In het verleden was BRN betrokken bij het opzetten van zorgboerderijen en thuiszorgorganisaties. En het professionaliseren van zelfzorgorganisaties (o.m. Zelfzorg Overijssel) en een instelling voor autistische kinderen. Ook was BRN  betrokken bij het realiseren van 'Broodje Apart' te Schijndel. Voor Zorghuis Deurne heeft BRN in 2013 het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit is inmiddels een succesvol bedrijf met een uitbreiding in Tienray (2014).

 

BRN ondersteunt u bij:
- haalbaarheidsonderzoeken
- opstellen ondernemersplan
- financiering
- opzetten administratie
- risicoanalyse
- overname, samenwerking en fusies van bestaande zorgbedrijven
- inzichtelijk maken wet- en regelgeving (o.m. AWBZ, WMO, Burau Jeugdzorg))
- betrokken partijen in kaart brengen, als: ministerie VWS;Nza;Zorgkantoren;Zorgverzekeraars;Per Saldo;MEE;SVB;CVZ;BJZ;CIZ;CAK. 
- voldoen aan kwaliteitseisen/certificering (WTZi;KWZ;IGZ;HKZ;Keurmerk Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener ZOZ; Mijnkeurmerk.nl) 
- opstellen van protocollen en contracten