Sociale Ondernemingen

Sociale ondernemingen zijn ondernemingen met een maatschappelijke missie. Sociaal ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Een sociale onderneming levert net als elke onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, maar een middel om de missie te realiseren. Doel van de sociale onderneming is maatschappelijke meerwaarde te creëren. De IGNITE Award daagt startende sociaal ondernemers jaarlijks uit om met hum businessideeën een echte sociale verandering in gang te zetten. Zie ook  IGNITE Award en Social Enterprise NL.

Drie factoren zijn van belang om het succes van sociale ondernemingen te kunnen meten (Bagnoli & Magali 2011):

- Sociaal succes: duurzame productiemiddelen en - inkoop; bereik en effect op stakeholders en benificianten.
- Economisch/financieel succes: dit als noodzakelijke voorwaarde om voort te kunnen bestaan.
- Institutionele legitimiteit: creatie bewustzijn over bepaald sociaal probleem; tevredenheid over product/dienst en de interactie met de onderneming. 

Zie ook: De succesfactoren van een sociale onderneming, 2015 van PWC        

STARTERS4COMMUNITIES
STARTERS4COMMUNITIES is zo'n sociale onderneming, deze richt zich op jongeren van 22 tot 35 jaar die leren hoe je een sociale onderneming moet opzetten. Naast crowdfunding leer je hier onder meer: lean innoveren, storytellingen en  personal branding. SBRN verzorgt de workshops Business Model Canvas in  one day, mede gebaseerd op 'the Theory Of Change". Dit uiteraard in de creatieve ondernemende omgeving van de HONIG. 

SBRN en Sociaal Ondernemen
Als tegenprestatie voor het werk voor de gemeente Nijmegen moet SBRN 5% van
de omzet inzetten in de vorm van SROI (Social Return On Investment). IN 2018 was dit
rond de 50% zijn. Wat doet SBRN in dit kader:
- Maandelijks gratis workshops aanbieden voor startende ondernemers
- Workshop Proef Ondernemen geven
- 5 jaar gratis coaching en advies voor deelnemers van de gemeente, na 1e jaar start
- Ruimte ter beschikking stellen
- Financiering
- Gratis of sterk gereduceerd tarief voor coaching ondernemers in het Rijk van Nijmegen die zelf
   geen of beperkt de middelen hebben. 

SBRN is lid in de adviesraad van sociaal (georiënteerde) ondernemingen, te weten:
- Historische Tuinderij Lent
- RUIS
- OERSOEP