Bedrijfsovername

Bedrijfsovername is een goede optie voor een vliegende start. Het kan zijn dat je het bedrijf van familie overneemt, of het bedrijf waar je werkt. Misschien ben je getipt door kennissen of is het een bedrijf waar je verder niets van weet maar dat commercieel interessant kan zijn. 
BRN begeleidt ondernemers bij bedrijfsovername indien ze zelf eigenaar willen worden, dus niet in het kader van interessante beleggingen.

De werkwijze van BRN is als volgt:

Analyse ondernemer
Ben jij de juiste man of vrouw. Heb je de juiste ondernemerscompetenties voor het over te nemen bedrijf. Zo niet: zijn de tekortkomingen /zwaktes op te lossen, bijvoorbeeld door scholing of het aantrekken van mensen die deze competenties wel hebben?

Analyse bedrijf 
Het bedrijf wordt volledig doorgelicht op alle onderdelen:
1. de organisatie 
2. productieproces
3. logistiek
4. markt
5. financiën 

Waarde bedrijf
- De economische waarde van de over te nemen activa wordt vastgesteld. 
- De waarde van de goodwill wordt vastgesteld op basis van de winst die nu gerealiseerd wordt en de marktkansen.

Onderhandelen
Indien gewenst kan BRN je ondersteunen bij de onderhandelingen.

Financiering
Las but not least zal BRN je de juiste wegen wijzen om vreemd vermogen aan te trekken.

Via de site van de Kamer van Koophandel komt je bij over te nemen bedrijven, zie ook bijvoorbeeld: 

Overnamematch 

Bedrijfsovernamepagina1 

Bedrijfsovernamepagina2