Ondernemerstrainingen

SBRN Geeft diverse ondernemerstrainingen:

- entrepreneur of intrapreneur
- administratie & financieel inzicht niveau A en B
- marktonderzoek
- marketing 
- netwerk & acquisitie
- DIY Ondernemersplan

entrepreneur of intrapreneur

Hier staat de ondernemende werknemer centraal. Een hiërarchisch organisatie met topdown structuur is niet meer van deze tijd. Werknemers moeten, net als de Zelfstandige Professionals, coöperatief en creatief zijn. Ze zijn medeverantwoordelijk voor het eindproduct/de dienst die geleverd wordt.
SBRN traint - in samenwerking met een door de wol geverfde HRM-manager - de werknemers op de werkvloer.

resultaat
Werknemers die net zo verantwoordelijk zijn en net zo veel inzet tonen als de werkgever. Dit betekent soms ook dat de organisatie anders moet worden ingericht.     

administratie & financieel inzicht niveau A en B

In deze cursus/training leer je je eigen administratie op te zetten. Dit aan de hand van het door BRN ontwikkelde boekhoudprogramma. Simpeler kunnen we het niet maken. 

resultaat niveau A
- je weet wat omzet, inkopen, brutowinst, kosten en investeringen zijn
- je beheerst de basis fiscale kennis   
- je bent in staat een goede offerte en - factuur op te stellen
- je kunt een administratie opzetten die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst
- je kunt zelf de BTW-aangifte doen
- je kunt de jaarrekening - min of meer kant en klaar - aanleveren aan de boekhouder

 

resultaat niveau B
- je kan de jaarrekening lezen, interpreteren en analyseren
- je kan zelf de jaarrekening opstellen
- je kan zelf de IB-aangifte doen
- je hebt inzicht in het financiële reilen en zeilen van je bedrijf en kan hierop sturen

marktonderzoek

Centraal staat het inzicht verkrijgen in de markt waarin je werkzaam bent of wilt zijn. Er zal zowel desk- als fieldresearch zijn. Kwantitatieve en kwalitatieve data worden verzameld, geïnterpreteerd en geanalyseerd. De marksegmenten worden duidelijk. Onderdeel is ook een uitgebreide concurrentieanalyse op basis waarvan je je kunt positioneren. De Product Markt Combinatie (PMC) wordt helder weergegegven in een matrix. 

resultaat

Er is voldoende inzicht in de markt en kansen en bedreigingen kunnen op een rij worden gezet. Dit als onderdeel van de SWOT-analyse en het opstellen van de confrontatiematrix. Die weer uitgangspunt is voor de marketingstrategie. 

marketingplan

Aansluitend op het marktonderzoek kan het marketingplan worden opgesteld. Je maakt kennis met marketing below en marketing above de line. Welke digitale middelen (als social media) kan je inzetten en in hoeverre zet je het ouderwetse drukwerk in. Of pas je de guerrilla marketing toe?

resultaat
Uiteindelijk heb je een marketingplan waarin precies omschreven staat: welke marketing acties je wanneer (week/maand/jaar) uitvoert. Wat kost het en wat moet het resultaat zijn. Dit laatste SMART-geformuleerd en uitgedrukt in harde data (omzetstijging/toename naamsbekendheid) en zachte data als toename klanttevredenheid.  

 

netwerk & acquisitie

Persoonlijk en goed contact met klanten wordt steeds belangrijker in deze tijd van sociale netwerken en veranderend zakelijk klimaat. Het verkrijgen en behouden van een hoge gunfactor is van groot belang. Maar hoe doe je dat? Hoe word je niet de zoveelste zzp'er die met zijn product komt 'leuren'? Hoe ga je een persoonlijke relatie aan met een klant en vertaal je jouw product naar zijn/haar wensen. En wel zo dat de klant zelf actief meedenkt en voorstellen doet?
Naast kennis is er ook veel aandacht voor houding, het non verbale en onbewuste invloeden. De nadruk ligt op persoonlijke aandacht voor jouw stijl en jouw individuele leerpunten.
Praktische opdrachten en oefeningen staan centraal. Je verbetert met name je competenties ‘marktgerichtheid’ en ‘marketing’. Ook de competenties creativiteit, flexibiliteit en sociale oriëntatie zal je, al dan niet onbewust - of bewust bekwaam, inzetten en verbeteren.

De training wordt gegeven door Cees van Diemen en Gijs van Dinther twee ondernemers die veel ervaring hebben met netwerken & acquisitie, zowel gericht op bedrijven (B2B) als op particuliere klanten (B2C).

resultaat
De training maakt je bewuster van de do’s en dont's op het gebied van jezelf (je bedrijf) verkopen. Je scherpt je propositie aan en je leert jezelf te presenteren zonder te 'zenden'. 

Na het volgen van deze training: heb je de inhoud én de vorm van je propositie helder en je weet hoe je de behoefte van je klant kunt koppelen aan je aanbod.
Je hebt inzicht in de verschillende communicatiestijlen en je kan switchen naar een andere stijl wanneer dat nodig is. Ook kan je je klanten effectief aanspreken in je eigen stijl.

DIY ondernemersplan

In deze training komt alles samen, centraal staat het DIY Ondernemersplan van BRN zelf of het Businessplan Canvas. Voor beide heeft BRN een digitaal werkboek ontwikkeld.
 
resultaat
Een ondernemersplan waarmee je vol trots naar een financier of de uitkerende instantie kunt.