Cultuur, media, event en reis

Het kabinet heeft voor de culturele en creatieve sector een aantal specifieke coulancemaatregelen getroffen om aan door de coronacrisis ontstane financiële problemen tegemoet te komen. Ook in het steun- en herstelpakket van eind augustus worden nieuwe maatregelen aangekondigd.

Financiële maatregelen mediasector
Naast de algemene maatregelen uit het noodpakket economie en banen heeft het kabinet twee specifieke maatregelen voor de mediasector getroffen (Tijdelijk Steunfonds voor lokale Informatievoorziening en huis-aan-huis-bladen/lokale publieke omroepen). Het kabinet treft daarnaast een pakket coulancemaatregelen. Ook het SvdJ en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FBJP) hebben coulancemaatregelen getroffen. Ook in het steun- en herstelpakket van eind augustus worden nieuwe maatregelen voor de landelijke publieke omroep aangekondigd.

Evenementenbranche
In de evenementenbranche wordt gesproken over nieuwe verzekeringsinstrumenten, waarmee activiteiten mogelijk weer hervat kunnen worden. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.

Reisbranche
Op 29 mei 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het kabinetsbesluit om de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) een lening te verstrekken van 150 miljoen euro. Naast SGR bestaan echter nog enkele andere kleine garantiefondsen/regelingen, die zich ten tijde van het uitwerken van de steun aan SGR nog niet bij het Rijk voor steun hadden gemeld. Een drietal fondsen heeft inmiddels aangegeven van eenzelfde soort faciliteit tegen dezelfde voorwaarden gebruik te willen maken, namelijk VZR Garant, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO) en de Stichting Garantie– en Waarborgfonds Zeilreizen.
Het kabinet onderzoekt verder samen met de reisbranche de haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.