Business Model Canvas

Business Model Canvas In One Month

Wij werken met het Business Model Canvas, voordeel is dat je in één oogopslag je bedrijfsoverzicht hebt. Je businessplan staat namelijk op één A4 oftewel je 'canvas'. In 4 weken ben je in staat om een businessplan te maken waarmee je bij de bank terecht kunt. We starten met de 'WHY', 'HOW' en 'WHAT' van Sinek. Vervolgens breng je jezelf in beeld: waar ben je goed in, welke kennis en kunde beheers je, wat zijn je ervaringen, hoe ziet je netwerk eruit. Hieruit blijken je competenties. Nu kan je je missie, visie en doelen (smart-geformuleerd) in beeld brengen. Voordat je kunt starten  moet je misschien ook aan  randvoorwaarden voldoen, denk o.m. aan: wettelijke - en juridische zaken, maar ook risicoafdekking (verzekeringen), huisvesting en startkapitaal.

Op basis  van het voorgaande en je bedrijfsidee kan je de PMC (product - markt - combinatie) opstellen en dus je 'product sheet' in een pitch presenteren.
Nu kleur je je Canvas in:
Allereerst marktonderzoek en marketing, de bouwstenen: waardepropositie, klantsegment, (communicatie)kanalen  en klantrelatie. Dan de kernbouwstenen: key resources, key activities en key partners. Nu kan je ook je plan financieel onderbouwen met de bouwsteen 'financieel plan', waarin ook het 'verdienmodel' en de 'kostenstructuur'.


Business Model Canvas In One day

Kan het nog sneller? jawel het Business Model Canvas in one day, maar dan in bullets. De start is hetzelfde, de bouwstenen van het Business Model Canvas worden nu ingevuld in 'bullets' oftewel 'steekwoorden'. Hiermee heb je snel en voldoende inzicht of het de moeite waard is om het plan verder uit te werken, bijvoorbeeld voor de financier of omdat je meer grip op de zaak wilt hebben.