Stap 3 Belastingen

SBRN richt zich op Small and Medium sized Enterprises (SME) en ZZP-ers, meer dan 95% kiest voor de eenpersoonszaak als rechtsvorm en start zonder personeel. Fiscaal is deze rechtsvorm het meest gunstig, en de ondernemer is vaak bereid om beperkte risico’s te nemen.
Denk bij de inkomstenbelasting aan ondernemersaftrekposten als startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Daarnaast hebben de meeste ondernemers te maken met de omzetbelasting oftewel de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

Ga je echt heel kleinschalig ondernemen, en verwacht je de komende 3 jaar geen omzet boven de E20.000,- dan kan het gunstig zijn om gebruik te maken van de Kleineondernemersregeling 2020. Dit betekent minder administratie maar je kan ook geen BTW terug krijgen. Zie Kleineondernemersregeling 2020

Voor uitgebreide achtergrondinfo met betrekking tot belastingen zie Handboek Ondernemen 2020 en Belangrijkste wijzigingen belastingen 2020 (ook m.b.t. toeslagen).  

Lees Stap 3 m.b.t. De Belastingen, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie/updates uit het HAndboek Ondernemen en Belangrijkste wijzigingen belastingen 2020, en vul dan Hoofdstuk 3 Belastingen van het Werkboek Ondernemersplan.

Zijn er nog vragen of onduideluijkheden m.b.t. de belastingen en je ondernemersplan, neem dan contact met SBRN op.