Stap 4 Rechtsvorm en Personeel

Rechtsvorm
Organisatie en de ondernemer zijn bij kleine bedrijven één. Uit de e-scan blijkt in hoeverre je manager bent en leiderscapaciteiten hebt. Kan je goed plannen, focussen, organiseren?  
Voor de startende ondernemer die met zijn bedrijf beperkte risico's loopt is de eenmanszaak de meest logische keuze, dit is het meest eenvoudig om te starten en fiscaal het meest voordelig

Ga je met een of meer personen samenwerken als ' natuurlijke persoon'  en kies je voor de VOF of de Maatschap dan maken we een aparte afspraak voor verdieping en het opstellen van het maatschapscontract. 

Het opzetten van een goede  administratie is het fundament van je bedrijf. Zonder inzicht in de cijfers (managementinformatie) kan je niet sturen. Met name in de startfase is de coaching hier één op één en is er alle aandacht voor de Btw-aangifte, opstellen jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening) en de IB-aangifte.

Personeel
Als gezegd, meer dan 95% start zonder personeel, we gaan hier alleen op in als je daadwerkelijk personeel in dienst neemt. Kijk wel hoe je de risico's afdekt. Wie vervangt je als je (tijdelijk) niet aanwezig kunt zijn? Als je personeel in dienst neemt doe je dat dan direct of via een loonbedrijf/pay roll/uitzendbureau? Wanneer zijn ze vast in dienst en wat zijn de risico's als ze ziek of arbeidsongeschikt worden? Hoe kan je deze risico's voorkomen of afdekken? En ja, zonder personeel is de groei beperkt. 

Lees de theorie m.b.t. Stap 4 Rechtsvorm en Personeelen en vul hoofdtuk 4 van het Werkboek Ondernemersplan in.

Zijn er vragen of onduidelijkheden, neem dan contact op met SBRN.