Vervolg Blended Learning

Er zijn  nog twee belangrijke onderdelen in het ondernemersplan: de markt en het geld.

Om verder te gaan met je ondernemersplan: meld je gratis aan voor de blended learning van SBRN!Hier gaan we uitgebreid in op de markt: marktonderzoek op macro- en meso- niveau, de concurrentieanalyse en de SWOT-analyse.
De marketing: marketingstrategie en marketingplan. Hoe kom je onder de aandacht van je potentiële klant, hoe werf en behoud je klanten.
Vervolgens de financiële onderbouwing: welke kapitaalgoederen en hoeveel geld heb je nodig (investeren). En hoe ga je dit financieren? Eigen inbreng goederen, en spaageld. Geld lenen van familie, vrienden en kennissen? Crowdfunding? Businessangels? De bank?

De exploitatiebegroting wordt opgesteld: hoeveel omzet verwacht je op basis van je aanbod, marktonderzoek en marketingstrategie. Wat is de brutowinstmarge? Hoe schat je de kosten in: huisvesting, personeel, vervoerskosten, algemene kosten, afschrijvingskosten, kosten bedrijfsactiviteiten (bij productie), verkoop- en promotiekosten, financieringskosten  en hoeveel neem je bij de start voor onvoorzien op?
Nu kan je ook inschatten hoeveel winst je maakt en bepalen hoe je de winst gaat spenderen: privé, belastingen, investeringen of opbouw reserves.

Tot slot de managementsamenvatting:
op één A4 moet je duidelijk maken (ook voor een niet insider) wie jij bent als ondernemer, hoe jouw markt in elkaar zit en hoe jij jezelf gaat verkopen. Dit financieel goed onderbouwd. Ook de randvoorwaarden (als wettelijke eisen) komen hier aan bod als deze van belang zijn voor het slagen van het bedrijf. Hier maak je de lezer nieuwsgierig naar jou en naar je plan! Het is in feite je pitch.  

Kijk nu ook nog eens naar je productsheet, ben je tevreden of kan het beter?