Wettelijke eisen

Het kan zijn dat jij als ondernemer aan bepaalde opleidingseisen moet voldoen en/of dat jouw bedrijf aan bepaalde eisen moet voldoen (denk aan bestemmingsplan, milieu e.d.). Een horecabedrijf zonder horecavergunning  gaat ‘m niet worden. Een aantal beroepen in de zorg mag je alleen uitvoeren als je BIG-geregistreerd bent. 

Lees Stap 2 De Wettelijke eisen en vul Hoofdstuk 2 in.

Zijn er vragen of ondudidelijkheden neem dan contact met SBRN op.